Birim Personelleri

  • Mühendis Ercan AKAY (Dahili : 1124)
  • Programcı Metin BAŞAR
  • Teknik Personel Halil YEŞİL (Dahili : 1120)
  • Teknik Personel Celal TOSUN (Dahili : 1121)

Teknik Servis Birimi

Fakültenin Teknik Hizmet İhtiyacının karşılanmasını sağlamak

Bilgisayar parçalarının araştırılması yapmak

Parçalarının alımı esnasında fiyat, kalite araştırması yaparak, teknik şartnamenin hazırlanması sağlamak

Fakültede eğitim amaçlı kullanılan diz üstü bilgisayar ve projektörleri akademik personele zimmetle verilmesi ve teslim alınması işlemlerini gerçekleştirmek

Teknik servisimize gelmesi gereken PC’lerin istenmesi, yazıcı kurulumu, ağ, internet, ağ kablosu vb. sorunlar için gerekli hizmetleri vermek

Garanti kapsamındaki PC ve donanımlarının tespit edilen arızaları kullanıcıya bilgi verilerek yetkili firmaya gönderilmek üzere kullanıcıya veya birimine teslim edilmesini sağlamak

Yardım ve Destek Masası Birimi

Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Üniversitenin ilgili birimleri ile koordineli çalışmalarını sağlamak

Çağrı Merkezi ve Yardım Masası Telefon Santrali Talimatına uygun olarak telefon görüşmelerini yapmak ve ilgili santralin ara yüz programını talimatta belirtilen hususlar doğrultusunda kullanmak,

Yardım Masası; çağrı bazlı yürütülen/yönetilen tüm BT operasyonlarına/hizmetlerine ilişkin çağrı alma, açma/kaydetme, belirli sınırlar dahilinde çözüm getirme, yönlendirme, izleme, ölçümleme, raporlama ve kapatma işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem ve bu sistem üzerinden verilen hizmettir.

Yardım Masası, iletilen tüm çağrıların analizinin yapıldığı, destek kapsamı içindeki problemin çözümlendiği veya yönlendirildiği, “tek erişim noktası” olarak çalışan yerdir.

Üniversite personelinden gelen çağrıları ilk alan/karşılayan ve çözüm için ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarır. Bu kapsamda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

Gelen çağrıyı karşılar

Olay veya isteği kaydetmek

Olayı/isteği ilgili destek gruplarına/servis sağlayıcılara aktarmak

Detaylı bilgi için ilgili personeli aramak, güncel ve doğru bilgi vermek ve çağrının durumu hakkında bilgilendirmek

Çağrının durumunu izlemek

Çağrı çözümlendiği noktada personelden teyit alarak çağrıyı sonlandırmak