Birim Personelleri

 • Öğr. Gör. Mehmet AKYAR (Dahili : 1117)
 • Öğr. Gör. Seda ŞAŞMAZ KARACAN (Dahili : 1123)

Birimin Görevleri

 • 1- Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek
 • 2- Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak
 • 3- Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.
 • 4- Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek
 • 5- Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak
 • 6- Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak
 • 7- Üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak
 • 8- Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak
 • 9- Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımların yazlıma entegrasyonunu sağlamak
 • 10- İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek
 • 11- Yürüttüğü yazılımları test etmek
 • 12- Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak
 • 13- Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak
 • 14- Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek
 • 15- Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek
 • 16- Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek,
 • 17- Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak
 • 18- Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak
 • 19- Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak

Birimin Projeleri

 • ÜNİVERSİTE KURUMSAL WEB SİTESİ
 • ÜNİVERSİTE BİRİMLERİ WEB SİTESİ
 • ERASMUS BAŞVURU SİSTEMİ
 • YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU SİSTEMİ
 • DERS PROGRAMI HAZIRLAMA SİSTEMİ
 • SPOR BİLİMLERİ YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ BAŞVURU ve PUANLAMA SİSTEMİ
 • KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SİSTEMİ
 • GÜZEL SANATLAR YETENEK SINAVI ÖĞRENCİ BAŞVURU ve PUANLAMA SİSTEMİ