Birim Personelleri

  • Öğr. Gör. Merter KARACAN (Dahili : 1129)
  • Öğr. Gör. Seda ŞAŞMAZ KARACAN (Dahili : 1123)
  • Nurettin Altay BOZA (Dahili: 1122)

Yazılım Geliştirme Birimi

Üniversitenin ihtiyacı olan yazılımları belirlemek

Tespit edilen yazılım ihtiyaçları ve Bilgi İşlem Daire Başkanı tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin; yazılmasının, düzeltilmesinin ve güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımları ile yazılım kodlamalarını yapmak

Yazılımların sağlanabilmesi için kullanıcılarla, yazılım çalışanlarıyla ve bölüm yetkilileriyle bilgi paylaşımlarında bulunmak.

Yazılım için gerekli olan sistem ihtiyaçlarını belirlemek

Belirlenen yazılım ve sistem ihtiyaçlarının dokümante olmasını sağlamak

Üniversitenin, yazılım ihtiyaçlarını belirleyerek analiz yapmak

Yazılımların hızlı ve kesintisiz hizmet vermesi hususunda tedbirlerin alınmasını sağlamak

Altyapı ve sunucuların iyileştirilmesi hususunda raporlar vermek

Gerekli eğitimlere katılarak, arşivde toplamak, üniversite içinde kullanılan uygulamalar arasındaki veri aktarımının sorunsuz ve standartlara bağlı olması için gerekli düzenlemeler hazırlanarak uygulamaya geçirilmesini sağlamak

Projelerde görev alan koordinatörlerden düzenli olarak iş süreci ile ilgili rapor almak

Projelerde karşılaşılan durumlarla ilgili yetkililerle durum değerlendirmesi yapmak

Yazılım için ihtiyaç duyulan tasarımları belirlemek, tasarımla ilgili dokümanları hazırlamak ve planlanan tasarımların gerçekleşmesini sağlamak

İhtiyaç duyulan yazılımlar ve projeler için gerekli kodların yazımlarının ve düzeltilmesinin kontrollerini gerçekleştirmek

Yazılımlar için gerekli teknik donanımları hazırlatmak.

Yürüttüğü yazılımları test etmek

Yazılımlar için gerekli eğitim dokümanlarının hazırlanmasına yardımcı olmak

Eğitim gerektiğinde; eğitim için gerekli bilgilendirmeyi yapmak

Web Geliştirme Birimi

Güncel iş takibinin yapılması ve çalışma takviminin akışını sağlamak.

Yapılması planlanan web sayfaları ile ilgili sistem ihtiyaçlarını belirlemek akış şeması, analiz ve tasarım dokümanlarını hazırlamak

Web sayfalarıyla ilgili kullanıcı ihtiyaçlarını anlamak için süreç sahipleriyle, kullanıcılarla, bölüm yetkilileriyle konuşmak ve birlikte çalışmak, mevcut süreçleri incelemek

Web sayfaları için gerekli kodları yazmak veya düzeltmek, İhtiyaç duyulan tasarımları gerçekleştirmek

Uygulama için oluşturulan veritabanlarını yönetmek,

Gerekli eğitim dokümanlarını hazırlamak ve kullanıcılara eğitim vermek

Talepler ve mevzuat doğrultusunda güncellemeler yapmak

Ortak yürütülen projelerde proje çalışmasını ortak çalışma sunucusuna göndermek, paylaşmak ve ekip çalışması yapmak

Yeni teknolojileri takip ederek mevcut yazılım ve donanım altyapısına yenilikler eklemek ve iyileştirmeler için araştırmalar yapmak, üstlerine önerilerde bulunmak

Belirtilen görevlerle ilgili olarak yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda bilgi vermek ve ortaya çıkan sorunları yöneticisine rapor etmek.

Görevlendirildiği komisyon faaliyetlerini yürütmek

Kendisine verilen görevleri zamanında, eksiksiz, işgücü, zaman ve malzeme tasarrufu sağlayacak şekilde yerine getirmek.

Görevleriyle ilgili evrak, taşınır ve taşınmaz malları korumak, saklamak ve doğru şekilde kullanmak

Yönetilen sistemler, projeler ve altyapı üzerindeki bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak

Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak