lusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 20 Haziran 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan “Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı” 4. maddesi çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde kurulmuştur.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi görevleri kapsamında,  yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı siber tehditleri tespit etme ve önleme faaliyetleri yürütmektedir. Söz konusu siber güvenlik faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde ilgililere yönelik olarak alarm, uyarı ve duyuru işlemleri de yapılmaktadır.

USOM görevleri kapsamında Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale Merkezlerinin(SOME) kurulması süreçlerinde de görev almaktadır. Bu kapsamda hazırlanmış bu doküman da SOME kurulumu adımlar halinde aşağıda gösterilmiş olup “Yeni Kurumsal – Sektörel SOME” kuracak kuruluş ve işletmecilere yol göstermesi hedeflenmiştir.

Kurumsal ve Sektörel SOME Kurulum adımları;

 1. USOM resmi internet sitesinden temin edebileceğiniz Kurumsal SOME İletişim Bilgileri Formu doldurulur.
  • Kurum Adı bilgisi alanı doldurulur.
  • some@kurumismi.gov.tr / sektorelsome@kurumismi.gov.tr şeklinde e-posta grup ismi oluşturulur
  • SOME takımı ile ilgili iletişim bilgileri alanları doldurulur.
  • Hizmet alınan İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) bilgisi alanı doldurulur.
  • İSS’den almış olduğu güvenlik hizmetleri ilgili alan doldurulur.
  • Kurum IP adres aralığı bilgisi alanı doldurulur.
  • SOME personeli ilgili iletişim bilgileri alanları doldurulur.
 2. Kamu Kurumu / İşletmeci / Şirket yetkililerince imzanmış yazı ve Kurumsal SOME İletişim Bilgileri Formu hazırlanır.
 3. İmzalanmış yazı ve eki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı – Haberleşme Genel Müdürlüğü – Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve varsa Sektörel SOME adreslerine gönderilir.

04 Ağustos 2017