Her yıl Ekim ayı “Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” olarak, başta ABD’de ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlenerek değerlendirilmektedir. Ülkemizin 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’nde açıklanan mevcut riskleri, belirlenen ilkeler ışığında asgari düzeye indirmeyi hedefleyen stratejik amaçlarından bir tanesi de kurumların siber güvenlik konusunda farkındalıklarının sağlanması ve artırılmasıdır. Bu stratejik amaç kapsamında Üniversitemizde de; yönetici, personel ve öğrenci düzeyinde siber güvenlik farkındalığını sağlamaya yönelik genel ipuçları ve önerileri içeren metinler düzenlenmekte ve paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlarla, Üniversitemiz bünyesindeki akademik ve idari personelin, öğrencilerin siber güvenlik konusunda farkındalığının artırılması amaçlanmaktadır.

 


12 Ekim 2021