Üniversitemiz Metro Ethernet Bağlantıları
 
    2006-2008 yılları arasında internet bağlantı hızımız 4 Mbps olup dial-up bağlantı ile internete erişim sağlanmaktaydı. 2008 yılı sonlarından itibaren bilişim altyapısı yatırımları yapılarak yeni cihazlar alınmış ve Metro-Ethernet bağlantısı yapılarak internet hızımız 10 Mbps’e çıkmıştır. 2009 yılında da artan kullanıcı sayısına paralel olarak yeni cihazlar alınmış, kablosuz internet çalışmalarına da başlanmıştır. 2009 yılı içinde internet bağlantı hızımız kademeli olarak önce 20 Mbps’e ardından 40 Mbps’e çıkmıştır. 2010 yılında ise ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarının internet bağlantıları da Metro-Ethernet yapısına dahil edilmiştir. 2010 yılı içinde merkez kampus bağlantı hızı 60 Mbps olmak üzere, ilçeler dahil internet hızımız 95 Mbps’e ulaşmıştır. 2010 yılı sonu itibariyle ULAKBİM ile görüşmeler gerçekleştirilmiş Aralık ayında kampüs internet hızı 90 Mbps olmak üzere ilçelerle birlikte toplam 150 Mbps'ye çıkarılmıştır. 2015 yılı itibarı ile üniversitemiz daha da genişlemiş ve internet alt yapısındaki iyileştirmeler artmıştır. 2015 e girerken merkezdeki internet hızı 200 Mbps olmuştur, ilçelerle birlikte ise internet hızı 235 Mbps çıkarılmıştır.  
 
Teknik Servis Hizmetleri

   Aşağıdaki tabloda 2010 yılı içinde kullanıcılara verilen teknik destek hizmetlerinin sayısı kategorilendirilerek verilmiştir. 2010 yılı içinde kullanıcılar tarafından birimimize ulaştırılan toplam 3507 adet teknik sorunun çözümü gerçekleştirilmiştir.
 
Üniversitemiz Web Sitesi İle İlgili İstatistikler 
 
 
    Sitemiz yurtiçi ve yurtdışından birçok ziyaret almış ve web sitesine toplam 1.210.743 ziyaret gerçekleşerek 2009 yılına göre %13 artış gerçekleşmiştir. Yurtiçinden sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayısı geçen yıla göre %14 artışla 1.201.981, yurtdışından ziyaret eden ziyaretçi sayısı ise %25 artışla 8762'ye ulaşmıştır. Aşağıdaki haritada sitemize yapılan ziyaretlerin hangi ülkelerden yapıldığı görülmektedir.


01 Temmuz 2015