22 Kasım 2017 Kalite Toplantısı 
 
 Daire Başkanlığımız personeli ile 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14:00' de Daire Başkan V. Öğr. Grv. Şahser GÜVEN'in odasında bir toplantı yapılarak; Yürüttüğümüz işlemlerle ilgili eksikliklerimiz ve düzeltmek için neler yapmamız gerektiği konuşulmuştur. “Web sayfamızdaki ve kişisel sayfalarımızdaki eksiklikler (fotoğraflar, öz geçmişler) dile getirilmiş, nasıl daha iyi olabiliriz?” şeklinde fikir alışverişleri yapılmıştır. 
 

 

 

 
27 Kasım 2017 Kalite Toplantısı
 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı birim kalite üyeleri 27 Kasım 2017 tarihinde toplanmıştır. 

 

 2 Nisan 2018 Kalite Toplantısı

2 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00’da Daire Başkanlığımız 3. Kalite toplantısını gerçekleştirmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

1.       ISO 9001 2015 standartlarının incelenerek birim evrak akış diyagramlarının incelenmesine ve yeniden düzenlenmesine,

2.       Birim iş akış diyagramlarının web sayfamıza eklenmesine,

3.       ISO 27001 dokümantasyon standartlarının tüm personelimizce incelenmesine,

4.       Daire Başkanlığımızın ISO 27001 standartlarıyla ilgili çalışmalara başlamasına,

5.       Daire Başkanlığımız Kalite Komisyonunun ve Üniversitemiz Bilişim Sistemleri (BİLSİS) yöneticiliği ekinin aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine,

 

KALİTE KOMİSYONU / ÜNİVERSİTEMİZ BİLSİS YÖNETİCİLİĞİ

Sema Nur DORUK                    Başkan / Şube Müdürü

 

Öğr.Grv. İsmail TURHAN           Üye

Öğr.Grv. Mehmet AKYAR           Üye

Ercan AKAY Mühendis               Üye

Ali AKBULUT Bilg.İşl.                Sekreterya

 

6.       Üniversitemiz Bilişim Varlıkları Politikası oluşturulmasına,

7.       Siber güvenlik kapsamında 15 gün arayla açıklık, zafiyet ve sızma testi yapılmasına,

8.       Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi 3. Kat 310 nolu odaya Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) kurulması konusunda çalışmalara başlanmasına,

9.       Üniversitemiz tüm akademik ve idari personeline yönelik, bilgi güvenliği farkındalığını sağlamak amacı ile eğitim programı çalışmalarına başlanmasına,

10.   Üniversitemiz Bilişim Olaylarına Müdahale Ekibi (BOME) ve Siber Olaylara Müdahale (SOME) ekiplerinin aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine,

                               SOME VE BOME EKİBİ:

Öğr.Grv.Dr. Veli ÇAPALI                Başkan

Öğr.Grv. Mehmet AKYAR             Üye

Öğr.Grv. İsmail TURHAN             Üye

Öğr.Grv. Merter H. KARACAN       Üye

Ercan AKAY Mühendis                 Üye

Ramazan BULUT Bilişim Per.        Üye

 

11.   Daire Başkanlığımızda görev yapan tüm personelin katıldığı ve birim içi çalışmalarımızın değerlendirildiği birim kalite toplantılarının 15 günde bir düzenli yapılmasına,

12.   Tüm Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personeli için siber güvenlik ve ISO 27001 alanında eğitim alınmasına,

13.   Üniversitemiz Yedekleme Politikası, Felaket ve Acil Durum Politikası, Bilişim Olaylarına Müdahale (BOME) Politikalarının oluşturulması,

14.   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yardım ve destek masası oluşturulmasına,

15.   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde performans sisteminin oluşturulması ve Üniversitemiz Kalite Komisyonuna sunulmasına karar verilmiştir.

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KALİTE KOMİSYONU

 

 

 

                                               Sema Nur DORUK

                                                   Şube Müdürü

                                                       Başkan

 

 

Öğr.Grv. İsmail TURHAN                                                      Öğr.Grv. Mehmet AKYAR

Üye                                                                                              Üye

 

                       

 

                              

Ercan AKAY Mühendis                                                          Ali AKBULUT Bilg.İşl.      

             Üye                                                                                       Sekreterya

 

 

 

Kalite toplantısına aşağıda isimleri bulunan Daire Başkanlığımız Personeli katılmıştır.

1. Öğr.Grv.Dr. Veli ÇAPALI 

2. Sema Nur DORUK (Şube Müdürü)

3. Öğr.Grv. Mehmet AKYAR

4. Öğr.Grv. İsmail TURHAN

5. Öğr.Grv. Merter H. KARACAN

6. Öğr.Grv. N. Seda ŞAŞMAZ

7. Ercan AKAY (Mühendis)

8. Metin BAŞER (Programcı)

9. Ali AKBULUT (Bilg.İşl.)

10. Eşe ÖZTÜRK (Hizmetli)

11. Ramazan BULUT (Bilişim Per.)

12.Halil YEŞİL (Bilişim Per.)

13. Celal TOSUN (Bilişim Per.)


Oluşturma: 29 Aralık 2017