1 - Kontrol Ortamı Standartları

      Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

           Yönetmelik

           Etik Değer ve Dürüstlük

           Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

       Standart 2 - Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

           Misyon, Vizyon

           Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması

           Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Birim Bazlı Görev Tanımları

           Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Personelinin Görev Tanımları

           Bütün Personelin Ortak Görev ve Sorumlulukları

      Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

           Personel Yeterliliği ve Performansı

      Standart 4 - Yetki Devri

           Yetki Devri

 

  2 - Risk Değerlendirme Standartları

      Standart 5 - Planlama ve Programlama

           Planlama ve Programlama

      Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

           Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 

  3 - Kontrol Faaliyetleri Standartları

      Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

           Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

           Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

      Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve İş Akışları

           İdari Hizmetler Birimi

           Doğrudan Temin Mal Alımı

           İhale

           Taşınır Girişleri

           Taşınır Çıkışları

           Gelen Evrak

           Giden Evrak

           İzin ve Rapor Yazıları

           İş Akış Şeması

           Web Birimi

           Web Site Güncellemesi

           Web Sayfası Tasarımı

           E-Mail Aktivasyon

           Teknik Hizmetler Birimi

           Teknik Servis Hizmetleri

      Standart 9 - Görevler Ayrılığı

           Görevler Ayrılığı

      Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

           Hiyerarşik Kontroller

      Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

           Faaliyetlerin Sürekliliği

      Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           Bilişim ve İletişim Varlıkları Kullanım Yönergesi

           Bilişim Güvenliği Yönetim Sistemi Yönergesi

 

  4 - Bilgi ve İletişim Standartları

      Standart 13 - Bilgi ve İletişim

           Bilgi ve İletişim

      Standart 14 - Raporlama

           Raporlama

      Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

           Kayıt ve Dosyalama Sistemi

      Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

           Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

 

  5 - İzleme Standartları

      Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

           İç Kontrolün Değerlendirilmesi

      Standart 18 - İç Denetim

           İç Denetim

           Eylem Planı


Oluşturma: 30 Ekim 2018