İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Toplantısı

 

Toplantısnın temel amacı; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı hazırladığı ve ilan ettiği İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve bu süreçte yapılması gerekenler ile ilgili personelin bilgilendirilmesini sağlamaktır. 

 

Toplantı İçeriği ve Gündemi:

1. İç kontrol sistemi nedir?

2. İç kontrol sisteminin amaçları.

3. İç kontrolün yasal dayanakları.

4. İç kontrolde rol ve sorumluluklar.

5. Birim içi hazırlanan içi kontrol çalışmaları.

6. Birim içi personelin iç kontrol standartları ve uyum eylem planı noktasında bilinçlendirilmesi.


Toplantı sonunda, Bilgi İşlem Daire Başkanlığının hazırladığı birim "İç Kontrol Standartları ve Uyum Eylem Planı" dokümanının birim pesonelinin her birine resmi yazı ile gönderilmesine, her bir birim personelinin hazırlanan dökünanı okuması ve konu hakkında bilinçlendirlmesi ve farkındalık oluşturulmasına karar verildi.


Oluşturma: 15 Kasım 2018