Daire Başkanlığımız, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesince 24.08.2006 tarihinde kurulmuştur.

Daire Başkanlığımız Üniversite Organizasyon Şemasında Genel Sekreterliğe bağlı olup, İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü, Yazılım Geliştirme Şube Müdürlüğü, Sistem ve Ağ Yönetimi Şube Müdürlüğü ile Teknik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü olmak üzere 4 adet şube müdürlüğü ve İdari İşler Birimi, Mali İşler Birimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi, Yazılım Geliştirme Birimi, Web Geliştirme Birimi, Sistem Yönetim Birimi, Ağ Yönetim birimi, Teknik Servis Birimi, Yardım ve Destek Masası Birimi ve Bilişim Güvenliği Birimi olmak üzere 10 adet alt birim oluşmaktadır. Organizasyon şeması şekilde verilmiştir.