Görev ve Sorumluluk
 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, üniversitemizin bilişim teknolojilerinden en etkin biçimde faydalanması için birimlerin ihtiyaçlarına göre destek vermekle görevlendirilmiştir. Üniversitemizin iş akışının yürütüldüğü hizmetlerin, otomasyon programlarının (Özlük, Evrak Kayıt, Öğrenci İşleri) altyapısını oluşturur ve ilgili birimlerin kullanımlarına sunar.Uşak Üniversitesi’nin web sayfası için gerekli olan bilişim altyapısını oluşturur, dizaynına karar verir, tasarımlarını yapar.Üniversite personelinin ve öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu bilgiye en hızlı biçimde erişimlerini sağlar Akademik, idari personel ve öğrencileri ait mail adreslerini ad.soyad@usak.edu.tr kullanıcı adı olarak açar. Şifre değişiklik işlemlerini yapar. Ayrılan personelin kullanıcı adını siler.Üniversitemize bağlı birimlerin web sayfalarının alt yapısını oluşturur ve sayfaların birim yetkililerince güncellenmesi için gereken yardımı yapar.Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçen üniversitemizin, sisteminin sağlıklı yürümesi için gereken altyapı ve teknik desteği vermektedir.Bilgisayar ve yazıcı tamiri, ağ ve internet kablosu çekilmesi, öğrenci laboratuvarlarına destek verilmesi, çeşitli malzeme isteklerinin temini, sarf malzeme teslimi, virüs temizleme işlemi, bozulan internet ve ağ ayarlarının düzeltilmesi gibi işlemler yapılmakta olup, garanti kapsamında bulunan cihazların ilgili yetkili servislere gönderimi için yönlendirme işlemleri yapılmaktadır. Birimlerin talepleri doğrultusunda alınacak bilgisayar ve çevre birimleri için teknik şartname düzenlemek ve onaylamaktadır.Üniversitemizin birimleri tarafından alınan bilgisayar ve sarf malzemelerin gerekli kontrolleri yapılmakta ve yeni alınan bilgisayarların işletim sistemi, ofis uygulamaları ve gerekli görülen programların kurulumları yapılmaktadır. Bunların dışında birimimiz Rektörlük ve Kampus çalışma alanının içerisinde etkinliklerde de gerekli görüldüğünde görev almaktadır. Bilgi İletişim Teknolojileri Çalışmaları İnternet servis Hizmetleri : Rektörlüğe bağlı Birimlerin Network ağı bakımı ve yenilenmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Rektörlük yerleşkesi içindeki birimlerin Network haritası çıkarılmış, arızaların zamanında ve sağlıklı bir şekilde tespiti yapılması sağlanmaktadır. Kampüs içerisindeki binalar arası bağlantılar fiber optik hatlarla bağlanarak bağlantı hızı Gbps seviyesine çıkartılmıştır.